Προφίλ Aφοι Σπύρου Α.Β.E.Ε.

Η ενασχόληση των αδερφών Σπύρου με τις λατομικές δραστηριότητες ξεκίνησε το 1987 σε ιδιόκτητη έκταση που βρίσκεται στον Αγ. Δημήτριο Καρύστου. Αντικείμενο ήταν η εξόρυξη και κατεργασία σχιστόλιθων (πλάκες Καρύστου). Το 1995 λόγω της συνεχόμενης ανάπτυξης έγινε η σύσταση της Α.Ε. ΑΦΟΙ ΣΠΥΡΟΥ ΑΒΕΕ. Από το 1987 μέχρι σήμερα οι επιχειρήσεις εξελίσσονται δυναμικά τόσο στον τομέα της παραγωγικής ικανότητας όσο και στην ανάπτυξη του πελατολογiου. .

Η φιλοσοφία μας

“Η γνωριμία είναι η αρχή, η διατήρησή της είναι πρόοδος και η συνεργασία είναι επιτυχία”.

Στο πλαίσιο της αναπτυξιακής πολιτικής η εταιρεία έχει ενταχθεί σε δύο χρηματοδοτικά προγράμματα τα οποία και έχει ολοκληρώσει. Από το 2005 και μετά η εταιρεία ασχολείται με την εξόρυξη και επεξεργασία μαρμάρου, και κυρίως ενός από τα καλύτερα της Ελλάδας, του γνωστού Τσιπολίνο (Cipollino).

Στην πελατεία των υφιστάμενων λατομικών επιχειρήσεων περιλαμβάνονται πολλές επιχειρήσεις από όλα τα μέρη της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού. Αξίζει να σημειωθεί πως τα λατομεία, οι εγκαταστάσεις και τα μηχανήματα
είναι όλα ιδιόκτητα.

Τελευταία:
προϊόντα
Πέτρα Καρύστου

Καφέ

Πάχος: 1,5-2,5cm or 3-5cm
Εφαρμογές: σκάλες, δάπεδα, τοίχοι, σοβατεπιά, περβάζια, πόρτες, στέγες, ταράτσες..

Πράσινη

Πάχος: 1,5-2,5cm or 3-5cm
Εφαρμογές: σκάλες, δάπεδα, τοίχοι, σοβατεπιά, περβάζια, πόρτες, στέγες, ταράτσες...

Πολύχρωμη

Πάχος: 1,5-2,5cm or 3-5cm
Εφαρμογές: σκάλες, δάπεδα, τοίχοι, σοβατεπιά, περβάζια, πόρτες, στέγες, ταράτσες...

...

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • Vimeo
 • Flickr
 • Apple
 • Blogger
 • Myspace
 • Youtube
 • Ember
 • Digg
 • Stumbleupon
 • Technorati
 • Sharethis
 • Linkedin