Προδιαγραφές Πέτρας Καρύστου

Ενδεικτικοί εργαστηριακοί έλεγχοι:

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΙΓΜΕ) 2009:

Πέτρα Καρύστου

Πέτρα Πράσινης απόχρωσης
Πίνακας Φυσικομηχανικών Χαρακτηριστικών
Υδαταπορρόφηση ΕΝ 1341 & ΕΝ 13755) 0,1% κ.β. Μέγιστη προσδοκώμενη τιμή: 0,1% κ.β.)
Αντοχή σε κάμψη (ΕΝ 1341 & ΕΝ 12372) Ελάχιστη προσδοκώμενη τιμή:
21,7 MPa (μέσος όρος: 27,5 MPa)
Αντίσταση σε ψύξη - απόψυξη, 48 κύκλοι:
• Αντοχή σε κάμψη (ΕΝ 1341 & ΕΝ 12372)
• Αντοχή σε κάμψη μετά από 48 κύκλους ψύξης - απόψυξης
(ΕΝ 1341 & ΕΝ 12371 & ΕΝ 12372)
Κλάση F1
27,5 MPa
26,2 MPa
Αντίσταση σε τριβή (ΕΝ 1341 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ C) 21,5 mm (μήκος χαραγής)
(Μέγιστη προσδοκώμενη τιμή: 26,5 mm)
Πέτρα Γκρι απόχρωσης
Πίνακας Φυσικομηχανικών Χαρακτηριστικών
Υδαταπορρόφηση ΕΝ 1341 & ΕΝ 13755) 0,1% κ.β. Μέγιστη προσδοκώμενη τιμή: 0,1% κ.β.)
Αντοχή σε κάμψη (ΕΝ 1341 & ΕΝ 12372) Ελάχιστη προσδοκώμενη τιμή:
14,2 MPa (μέσος όρος: 26,5 MPa)
Αντίσταση σε ψύξη - απόψυξη, 48 κύκλοι:
• Αντοχή σε κάμψη (ΕΝ 1341 & ΕΝ 12372)
• Αντοχή σε κάμψη μετά από 48 κύκλους ψύξης - απόψυξης
(ΕΝ 1341 & ΕΝ 12371 & ΕΝ 12372)
Κλάση F1
26,5 MPa
25,8 MPa
Αντίσταση σε τριβή (ΕΝ 1341 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ C) 23,3 mm (μήκος χαραγής)
(Μέγιστη προσδοκώμενη τιμή: 37 mm))
Πέτρα Καφέ - Πράσινης (mixed) απόχρωσης
Πίνακας Φυσικομηχανικών Χαρακτηριστικών
Υδαταπορρόφηση (ΕΝ 1341 & ΕΝ 13755) 0,1% κ.β. (Μέγιστη προσδοκώμενη τιμή: 0,2% κ.β.)
Αντοχή σε κάμψη (ΕΝ 1341 & ΕΝ 12372) Ελάχιστη προσδοκώμενη τιμή:
17,5 MPa (μέσος όρος: 23,2 MPa)
Αντίσταση σε ψύξη - απόψυξη, 48 κύκλοι:
• Αντοχή σε κάμψη (ΕΝ 1341 & ΕΝ 12372)
• Αντοχή σε κάμψη μετά από 48 κύκλους ψύξης - απόψυξης
(ΕΝ 1341 & ΕΝ 12371 & ΕΝ 12372)
Κλάση F1
23,2 MPa
21,4 MPa
Αντίσταση σε τριβή (ΕΝ 1341 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ C) 21,4 mm (μήκος χαραγής)
(Μέγιστη προσδοκώμενη τιμή: 29,6 mm)

...

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • Vimeo
 • Flickr
 • Apple
 • Blogger
 • Myspace
 • Youtube
 • Ember
 • Digg
 • Stumbleupon
 • Technorati
 • Sharethis
 • Linkedin