Διασφάλιση Ποιότητας

Σκοπός της εταιρείας μας είναι να προσφέρει πάντα υψηλές υπηρεσίες, άριστα προϊόντα και ανταγωνιστικές τιμές. Πιστεύουμε ότι η ποιότητα και η συνέπεια είναι κάτι που μας χαρακτηρίζει. Για το λόγο αυτό, από το 2000 έχουμε εφαρμόσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για όλα μας τα προϊόντα.

Επίσης όλα μας τα προϊόντα φέρουν σήμανση CE η οποία πιστοποιεί ότι είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία . Το πιστοποιητικό CE συνοδεύει πάντα όλες μας τις παραδόσεις

CE - Προδιαγραφές

Εργαστηριακοί έλεγχοι Πέτρας Καρύστου
Εργαστηριακοί έλεγχοι Μάρμαρου Cipollino

...

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • Vimeo
 • Flickr
 • Apple
 • Blogger
 • Myspace
 • Youtube
 • Ember
 • Digg
 • Stumbleupon
 • Technorati
 • Sharethis
 • Linkedin