01

Δάπεδο δύο επιπέδων από Μάρμαρο Cipollino - Αντικέ και ακανόνιστη Πλάκα Καρύστου - τετραγωνισμένη, πολύχρωμη & πράσινη.

02

Δάπεδο από Πλάκα Καρύστου - τετραγωνισμένη, πολύχρωμη, πράσινη & καφέ.

03

Δάπεδο από Πλάκα Καρύστου - τετραγωνισμένη, πολύχρωμη, πράσινη & καφέ.

04

Ακανόνιστο δάπεδο από Πλάκα Καρύστου ανάμεικτη.

05

Ακανόνιστο δάπεδο από Πλάκα Καρύστου ανάμεικτη.

06

Δάπεδο από Πλάκα Καρύστου τετραγωνισμένη, πολύχρωμη & πράσινη.

...

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • Vimeo
 • Flickr
 • Apple
 • Blogger
 • Myspace
 • Youtube
 • Ember
 • Digg
 • Stumbleupon
 • Technorati
 • Sharethis
 • Linkedin