Χτενιστό

Πάχος- Διαστάσεις: κατόπιν παραγγελίας
Χρώμα: πράσινο, γκρί
Εφαρμογές: σκάλες, δάπεδα, τοίχοι, σοβατεπιά, περβάζια, πόρτες, ορθομαρμαρώσεις, κολόνες

Σκαπιτσαριστό

Πάχος: 2/3cm
Διαστάσεις:
10cm, 15cm & 20cm
Χρώμα: πράσινο, γκρι
Εφαρμογές: επενδύει τοίχους και κολόνες.

Χτυπητό

Πάχος- Διαστάσεις: κατόπιν παραγγελίας
Χρώμα: πράσινο, γκρί
Εφαρμογές: σκάλες, δάπεδα, τοίχοι, σοβατεπιά, περβάζια, πόρτες, ορθομαρμαρώσεις, κολόνες

Aντικέ

Πάχος- Διαστάσεις: κατόπιν παραγγελίας
Χρώμα: πράσινο, γκρί
Εφαρμογές: σκάλες, δάπεδα, τοίχοι, σοβατεπιά, περβάζια, πόρτες, ορθομαρμαρώσεις, κολόνες

Το Καρυστινό Μάρμαρο είναι σκληρό και δεν έχει διεισδυτικότητα στο φως όπως τα άλλα αντίστοιχα Μάρμαρα της Πάρου, της Πεντέλης κ.λ.π. Η σπουδαιότερη περιοχή εξόρυξης μαρμάρων κατά την αρχαιότητα ήταν τα Χαλίκια που περιλαμβάνει περί τα 70 Αρχαία λατομεία. Μερικές από τις κατασκευές που χρησιμοποιήθηκε το Καρυστινό Μάρμαρο είναι:
Η βιβλιοθήκη του Ανδριανού στην Αθήνα, η Βασιλική του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη, οι ναοί της Αγίας Σοφίας και των Αγίων Αποστόλων στην Κωνσταντινούπολη, η Βασιλική της Γάζας, η Δημόσια βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης, οι Βασιλικές του Αγίου Μάρκου στη Βενετία, ο Άγιος Πέτρος στη Ρώμη, ο Καθεδρικός Ναός του Λονδίνου και πολλές άλλες.

...

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • Vimeo
 • Flickr
 • Apple
 • Blogger
 • Myspace
 • Youtube
 • Ember
 • Digg
 • Stumbleupon
 • Technorati
 • Sharethis
 • Linkedin