Καφέ

Πάχος: 1,5-2,5cm or 3-5cm
Περιγραφή: πολύγωνη - τετραγωνισμένη
Εφαρμογές: σκάλες, δάπεδα, τοίχοι, σοβατεπιά, περβάζια, πόρτες, στέγες, ταράτσες

Πολύχρωμη

Πάχος: 1,5-2,5cm or 3-5cm
Περιγραφή: πολύγωνη - τετραγωνισμένη
Εφαρμογές: σκάλες, δάπεδα, τοίχοι, σοβατεπιά, περβάζια, πόρτες, στέγες, ταράτσες

Πράσινη

Πάχος: 1,5-2,5cm or 3-5cm
Περιγραφή: πολύγωνη - τετραγωνισμένη
Εφαρμογές: σκάλες, δάπεδα, τοίχοι, σοβατεπιά, περβάζια, πόρτες, στέγες, ταράτσες

Γκρι

Πάχος: 1,5-2,5cm or 3-5cm
Περιγραφή: πολύγωνη - τετραγωνισμένη
Εφαρμογές: σκάλες, δάπεδα, τοίχοι, σοβατεπιά, περβάζια, πόρτες, στέγες, ταράτσες

Αγκωνάρι

Μια ακόμα εκδοχή της πέτρας Καρύστου παραπέμπει σε πέτρα χτισίματος. Πρόκειται για το γνωστό αγκωνάρι το οποίο χρησιμοποιείται όχι μόνο για επένδυση αλλά και για το χτίσιμο τοίχων. Μια άλλη χρήση του είναι οι καμάρες και τα χτιστά σκαλοπάτια. Τέλος η χρήση του για το χτίσιμο τζακιών δίνει έναν αέρα πραγματικής αρχοντιάς.
Πάχος: ακανόνιστο
Περιγραφή: ακανόνιστο ή κανονισμένο σχήμα
Εφαρμογές: σκάλες, δάπεδα, τοίχοι, περβάζια, πόρτες, κολονάκια, καμάρες, τζάκια

Καφέ - Πράσινη

Πάχος: 1,5-2,5cm or 3-5cm
Περιγραφή: πολύγωνη - τετραγωνισμένη
Εφαρμογές: σκάλες, δάπεδα, τοίχοι, σοβατεπιά, περβάζια, πόρτες, στέγες, ταράτσες

Σόκορο

Πάχος: 5 - 12 cm
Πλάτος: 3-15cm   Mήκος: 15-80cm
Εφαρμογές: σκάλες, δάπεδα, τοίχοι, περβάζια, πόρτες, κολονάκια, καμάρες, τζάκια

...

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • Vimeo
 • Flickr
 • Apple
 • Blogger
 • Myspace
 • Youtube
 • Ember
 • Digg
 • Stumbleupon
 • Technorati
 • Sharethis
 • Linkedin